T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Hizmet Standartları

 

KAHRAMANMARAŞ İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI REHBERİ

SIRA NO

BİRİM

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bandrol Talebi

(Gerçek Kişiler)

· Şahıs tarafından müracaat www.telifhaklari.gov.tr ye yapılacak

· Süreli Olmayan Yayınlar Vatandaş Başvurusu’ndan üye olunacak.

·Alınan Kullanıcı Adı ve şifre ile giriş yapılacak.

·Doldurulan Form imzalanacak.

·İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunulacak

a) Başvuru Dilekçesi

30 Dakika

b) Talep Formu ve taahhütname (Talep numarasını gösterir)

c) T.C. Kimlik Numarası Beyanı

d) Matbaa serifikası numarası beyanı

e) Mali hakların devrine yada kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge

f) Banka Dekontu

g) Matbaa ile eser sahibi arasındaki kitap basım sözleşmesi

2

İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bandrol Talebi

(Tüzel Kişiler)

· Şahıs tarafından müracaat www.telifhaklari.gov.tr ye yapılacak· Süreli Olmayan Yayınlar Vatandaş Başvurusu’ndan üye olunacak.

· Alınan Kullanıcı Adı ve şifre ile giriş yapılacak·

Doldurulan Form imzalanacak.

·İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunulacak

a) Başvuru Dilekçesi

30 Dakika

b) Talep Formu ve taahhütname (Talep numarasını gösterir)

c) Yetkilinin T.C. Kimlik Numarası Beyanı

d) Yayıncı sertifika numarası beyanı (başvuran yayınevi olması halinde)

e) Vergi numarası beyanı

f) Matbaa serifikası numarası beyanı

g) Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi

h) Sicil gazetesi

i) Mali hakların devrine yada kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge

j) Banka Dekontu

k) Referans belgesi (İthal için)

l) Matbaa yazısı (matbaanın İstanbul’da bulunması halinde)

3

İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bandrol Talebi

(Dernek ve Vakıflar)

· Şahıs tarafından müracaat www.telifhaklari.gov.tr ye yapılacak

· Süreli Olmayan Yayınlar Vatandaş Başvurusu’ndan üye olunacak.

·Alınan Kullanıcı Adı ve şifre ile giriş yapılacak·

Doldurulan Form imzalanacak.

·İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunulacak

a) Başvuru Dilekçesi

30 Dakika

b) Talep Formu ve taahhütname (Talep numarasını gösterir)

c) Yetkilinin T.C. Kimlik Numarası Beyanı

d) Dernek Tüzüğü/vakıf senedi (ilgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren)

e) Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletmesi halinde)

f) Matbaa serifikası numarası beyanı

g) Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi (iktisadi işletme işletmesi halinde)

h) Mali hakların devrine yada kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge

i) Banka Dekontu

j) Referans belgesi (İthal için)

k) Matbaa Yazısı (matbaanın İstanbulda bulunması halinde)

4

İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bandrol Talebi

(Kamu Kurumları)

· Şahıs tarafından müracaat www.telifhaklari.gov.tr ye yapılacak

· Süreli Olmayan Yayınlar Vatandaş Başvurusu’ndan üye olunacak.

· Alınan Kullanıcı Adı ve şifre ile giriş yapılacak

· Doldurulan Form imzalanacak

· İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunulacak

a) Başvuru Dilekçesi

30 Dakika

b) Talep Formu ve taahhütname (Talep numarasını gösterir)

c) Yetkilinin T.C. Kimlik Numarası Beyanı

d) Yetki Belgesi

e) Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletmesi halinde)

f) Matbaa serifikası numarası beyanı

g) Mali hakların devrine yada kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge

h) Banka Dekontu

5

İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sertifika Talebi

(Tüzel Kişiler, dernekler, vakıflar)

· Şahıs tarafından müracaat www.telifhaklari.gov.tr ye yapılacak

·Üye olunacak·Alınan kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılacak.

· Başvuru formu doldurulup, imzalanacak.

· İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müracaat

a) Başvuru Dilekçesi

30 Dakika

b) Yetkilinin T.C. Kimlik Numarası Beyanı

c) Vergi numarası beyanı

d) Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi/kuruluş tüzüğü/vakıf senedi (ilgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren)

e) Sicil Gazetesi

f) Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi

g) Banka Dekontu

6

İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sertifika Talebi

(Kamu Kurumları)

· Şahıs tarafından müracaat www.telifhaklari.gov.tr ye yapılacak

·Üye olunacak·Alınan kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılacak.

· Başvuru formu doldurulup, imzalanacak.

·İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müracaat

a) Dilekçe

30 Dakika

b) Yetkilinin T.C. Kimlik Numarası Beyanı

c) Yetki Belgesi

d) Vergi numarası beyanı (iktisadi işletme işletmesi halinde)

e) Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi

f) Banka dekontu

7

İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Yerel Yönetimlerin, Dernek ve Vakıfların Kültürel Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar

Yerel Yönetimler için:

1- Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebini içeren başvuru yazısı,

2- Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program),

3- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.)

4- Mülki idare amirliğinden alınan (valilik-kaymakamlık) izin belgesi,

5- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde İl Müdürlüğüne önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinliik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

Dernek ve Vakıflar İçin:

1- Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebini içeren başvuru yazısı,

2- Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir.)

3- Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program),

4- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.)

5- Mülki idare amirliğinden alınan (valilik-kaymakamlık) izin belgesi,

6- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde İl Müdürlüğüne önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinliik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

 Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir.

Teşekkül harcama belgelerinin ( Hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenen fatura), sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

SIRA NO

BİRİM

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphaneye Üyelik İşlemleri (Kütüphane üyelik kartlarına, kimlik bilgilerini doldurarak ilgili yerlerden onaylattıktan sonra Kütüphaneye getirilmesi)

a) Kütüphane Müdürlüğünden alınacak üye kartının muhtardan/öğrenci ise okul Müdürlüklerinden onaylatılarak getirilmesi.

5 Dakika

2

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Ödünç Kitap Verme İşlemleri

(Kütüphane üyelerine belirli süreliğine ödünç kitap verme)

a) Kütüphane Müdürlüğünden alınacak üye kartının muhtardan/öğrenci ise okul Müdürlüklerinden onaylatılarak getirilmesi.

5 Dakika

3

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

İnternet Kullanımı

a) Kütüphane Müdürlüğünden alınacak üyelik kart

5 Dakika

4

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Okuyucu Hizmeti

(Kütüphaneye gelen kullanıcılara aradıkları konularda yardımcı olup rehberlik etmek)

a) Herkes belge olmaksızın Kütüphaneyi kullanabilir.

5 Dakika

SIRA NO

BİRİM

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Hazine Arazilerinin Satışı, Kiralaması, Tahsisi, Tescil ve Tespit İşlemleri

a) Ölçekli Harita

2 Gün

b) Kroki

c) Yeri Bilen Kişi

d) Ulaşım İçin Araç Temini

2

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Koleksiyonculuk Belgesi Verme

a) Dilekçe

2 Hafta

b) Nüfus cüzdan örneği

c) İkametgah belgesi

d) Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge

e) Üç adet vesikalık fotoğraf

f) Koleksiyononun bulundurulacağı yerin adresi

g) Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste

3

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sondaj Kazısı İzni

a) Başvuru mahalline yapılmışsa, taşınmaz mallarla ilgili talebin iletildiği yazı

2 Gün

b) Rapor

c) Taşınmaz Mal bir plankapsamında ise, taşınmaz malın yerini ve kullanımını gösterir plan örneği ve plan notu, plan yoksa üzerinde taşınmaz malın işaretli olduğu taşınmazın konumunu gösteren harita

e) Taşınmaz mala ilişkin özel alınmış kurul kararları

4

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Define Kazısı İzin işleri

a) Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdikli 1/500 Ölçekli Harita veya Krokisi

2 Gün

b) Krokisi çıkaraılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise Ada, Parsel, Çap numarasını belirten vaziyet planı

c) Uzaktan ve yakındak olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları

d) Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, Tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tesbiti durumunda ilk müracat yerine yada ikinci müracat yerine başvurunuz.

İl Müracat Yeri

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İkinci Müracat Yeri

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İsim

Semih GEMCİ

İsim

Seydihan KÜÇÜKDAĞLI

Ünvan

Müdür Yardımcısı

Ünvan

İl Müdürü

Adres

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Adres

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Telefon

0344 235 15 02

Telefon

0344 235 15 02

Faks

0344 235 15 01

Faks

0344 235 15 01

E-Posta

iktm46@kultur.gov.tr

E-Posta

iktm46@kultur.gov.tr