T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Germanicia Antik Kenti ve Taban Mozaikleri

Maraş, M.Ö. 64’te Romalıların eline geçmiş ve Roma İmparatoru Gaisus Caesar Agustus Germanicus’un adı şehre verilerek “Kaiseria Germanicia” olarak adlandırılmıştır. Çağın Latince, Grekçe ve Arapça kaynaklarından da anlaşılan Germanicia Mozaiklerinin, Geç Roma & Erken Bizans Dönemine ait olduğudur. (Doç. Dr. İlyas GÖKHAN, Başlangıçtan Günümüze Kadar Maraş Tarihi, s.20, 2011) Günümüzde ortaya çıkan Mozaikler, bu dönemde şehirde yaşanan siyasi, sosyal, kültürel ve iktisadi durumu da yansıtmaktadır. Mozaik tabakalarındaki tessare çokluğu aynı zamanda motiflere ince detayların verilmesini sağlamıştır. Mozaiklerdeki tasvirlerde bitkisel ve geometrik motifler, günlük hayattan seçilmiş betimlemeler ve dönemin mimari yapısını gösteren kompozisyonlar yer almaktadır. Özenli işçilikleri, tasvirlerdeki desenleri, konu ve ikonografi çeşitliliği ile kendine özgü bir karakter ve kalite taşıyan Germanicia Mozaikleri daha ayrıcalıklı konumdadır. (5. Uluslar arası Mozaik Sempozyumu Sonuç Bildirisi, 2011)

İlimiz Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karamaraş mevkiinde yer alan, 2007 yılı Ağustos ayında yapılan kaçak kazı ihbarı neticesinde başlatılan çalışmalarla ortaya çıkarılan Germanicia Antik Kenti Taban Mozaikleri üzerine bir dizi çalışma gerçekleştirilmektedir.

Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil, Bağlarbaşı, Namık Kemal ve Dulkadiroğlu mahallelerini kapsayan 146 hektarlık alan, 2010 yılında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiş, Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları belirlenmiştir.

Germanicia Mozaiklerinin yer aldığı bölgede bugüne kadar mozaik v.b. tespit edilen 48 parsel, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.

Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Merkezi ile yürütülen çalışmalar kapsamında; 2011 yılı Haziran ayında Kahramanmaraş'ta V. Uluslararası Türkiye Mozaik Corpusu Sempozyumu düzenlenmiştir. Kahramanmaraş Germanicia Antik Kenti taban mozaiklerini dünya litaretürüne dahil eden Uluslararası Türkiye Mozaik Sempozyumunun bildirileri, 2012 Aralık ayında uluslararası hakemli dergi olan "Journal Of Mosaıc Research'de  yayınlanmıştır.

2009-2010 yıllarında başlatılan kurtarma kazıları neticesinde bir mozaik tabakası tümüyle ortaya çıkarılmıştır. 2014-2015 yıllarında yapılan çalışmalar doğrultusunda ise yeni mozaik tabakaları ortaya çıkarılmıştır.

Germanicia Antik Kenti kamulaştırma çalışmaları kapsamında 30 parselin kamulaştırılması tamamlanmış olup öncelik arz eden diğer ada ve parsellerin kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2016 yılında 51 parselde çalışma planlanmış, 12 parsel kamulaştırılmış, 15 parselin mahkemeye intikal etmiştir. 5 parselde tebligat ve uzlaşma çalışmalarının devam etmekte olup 19 parselin ise teknik çalışmaları tamamlanmıştır. Kamulaştırma çalışmaları tamamlanan parsellerin tahsisleri alınarak kurul kararı çıkarılmış, yapıların yıkımı ve kazı çalışmalarına başlanılmıştır.

Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak, kültürel değerleri yaşatmak amacıyla arkeopark olarak projelendirilerek turizme açılması planlanmaktadır.

        

                                                                                                         Seydihan KÜÇÜKDAĞLI
                                                                                                        İl Kültür ve Turizm Müdürü